Muundo wa Wizara.

Wizara inaundwa na Taasisi zifuatazo.

  1. Idara ya Uendeshaji na Utumishi
  2. Idara ya Mipango, Sera na
  3. Idara ya
  4. Idara ya Makumbusho na Mambo ya
  5. Kamisheni ya
  6. Ofisi Kuu Pemba

 

Mawasiliano yetu

Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale
Mnazi Mmoja, Zanzibar.
S.L.P 2277, Zanzibar.
Barua pepe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tovuti: www.utaliismz.go.tz